Website loopt op zijn laatste benen

Om onze communicatie vlotter te laten verlopen, gaan we alleen nog via onze Facebookpagina iedereen op de hoogte houden. Wil je dus alles volgen van lesmateriaal, ga dan voortaan naar http://www.facebook.com/lesmateriaal

De website http://www.lesmateriaal.org zal definitief zijn deuren sluiten op 16 augustus 2017, maar alle informatie en communicatie verloopt nu reeds via de Facebookpagina.

veel surfplezier…

Er even tussenuit

Door dringende werkzaamheden aan onze badkamer zijn we verplicht om hier onze focus te leggen. Hierdoor kan ik enkele weken niet meer aan de boeken werken. Hopelijk kan ik in de periode na het krokusverlof terug van start gaan. Combineren van een fulltime job met overuren en dan nog verbouwen tot soms middernacht kan niet verder gecombineerd worden met boeken schrijven. Na de werken wordt opnieuw de draad opgenomen…

Tussen de examens door

Tussen het verbeteren en afnemen van de examens door heb ik toch nog tijd gevonden om al bezig te zijn aan de bundel pneumatica. Nieuw is het hoofdstuk rond de arbeidselementen (soorten zuigers enz). Nu wordt er volop gewerkt aan de animaties van de zuigers, zodat we daarmee in de bundel aan de slag kunnen. Elk moment dat er nog vrij is gaat er nog worden gewerkt aan de animaties, zodat in januari we een snelle doorstart kunnen maken naar de bundel pneumatica, en zo snel mogelijk het materiaal verder afwerken.

Op de facebookpagina zet ik een voorbeeld van een enkelwerkende duwcilinder.

 

Berekeningen zijn klaar

De bundel berekeningen is rond. Of liever, de oefeningen zijn klaar en voorzien van alle oplossingen. Dat maakt dat er in de bundel “berekeningen” nu een 150-tal uitgewerkte oefeningen zitten, die elke leerkracht met een iBook zal kunnen gebruiken.

Later gaat er zeker nog werk worden verricht, door het onderdeel “sterkte” verder uit te breiden en nog van veel meer oefeningen voorzien. Maar da’s een zorg voor later (we kunnen het niet allemaal op één dag doen).

Nu ga ik mijn focus terug verleggen naar de bundel “pneumatica” en starten met het hoofdstuk “arbeidselement” waar zuiger etc aan bod komen, om nadien interactieve schakelingen uit te werken, waar je de perslucht ziet stromen.

En zo werken we stuk voor stuk verder aan de bundels en breiden we verder uit.

Nog enkele weken hard werken en dan is er weer een verdiend verlof….

Nog steeds volgens plan

De verdere ontwikkeling van het digitale cursusmateriaal verloopt nog steeds volgens plan. Zoals ik al eerder heb verteld wordt er hard gewerkt aan het cursusmateriaal en ligt nu de focus op “berekeningen”. Het zware hoofdstuk “statica” is erdoor geraakt en dat wil zeggen dat vanaf nu alle oefeningen ook een knop hebben om de oplossingen te kunnen tonen als leerkracht. Heel gemakkelijk natuurlijk, dat je geen heel bord moet vol schrijven met oefeningen als je dat niet meer wenst. Voor nieuwe collega’s is het natuurlijk ook een sterke houvast om dit als leidraad te gebruiken.

De planning blijft voorlopig overeind om de bundel “berekeningen” af te ronden met de digitale oefeningen tegen de kerstvakantie. Zelf werk ik al jaren samen met de mensen die bij ons wiskunde geven en de leerstof is parallel gegeven, wat wil zeggen dat dezelfde oefeningen in het vak wiskunde ook zijn opgelost aan de hand van matrixen, mathematiseren enz. In een volgend stadium kunnen deze wiskundige benaderingen ook nog in de cursussen verschijnen, maar na de kerstvakantie zou ik toch terug de draad willen opnemen bij de bundel “pneumatiek”.

En zo kunnen we systematisch verder bouwen aan ons leerstofmateriaal….

Alles volgens planning…

berekeningen

Er wordt nog keihard verder gewerkt aan de oefeningen in de bundel “berekeningen”. Ondanks het vele werk gaat het vlot. Zo kunnen we over enkele weken al het hoofdstuk van de statica (met o.a. coplanaire krachten) afronden. Dan rest er ons nog het hoofdstuk dynamica en wrijving en kunnen we de bundel “berekeningen” voorlopig als afgerond beschouwen. In dat geval kan je als leerkracht bij ELKE oefening op een knop duwen en de oplossing projecteren op het scherm. Dat werkt niet bij de PDF, wel bij de iBOOKS die later zullen verschijnen.

Eenmaal we hiermee rond zijn is de volgende stap om terug de draad op te nemen bij de bundel “pneumatica/hydraulica”. Hoe snel dat gaat verder gaan is ongekend, omdat er veel werk aan te pas zal komen, zoals het zelf maken van alle animaties en illustraties.

Deze kennis gaan we trouwens meenemen naar de bundel “elektriciteit”, zodat we daar ook elektrische kringen in beweging kunnen brengen. Ook handig voor magnetisme en elektrische motoren uit te leggen.

We zitten dus zeker niet stil. Bij de uitgever MKPublishing volgt men de zaak ook op. Wanneer afgewerkte versies precies op het publiek worden losgelaten is nog onbekend, maar weet dat er achter de schermen keihard wordt verder gewerkt en alles in het werk wordt gesteld om een mooi product af te leveren.